Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Επένδυση αντληθέντων κεφαλαίων

Η «BRIQ PROPERTIES » ανακοινώνει ότι επένδυσε το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Συγκεκριμένα τα προς επένδυση αντληθέντα κεφάλαια ύψους € 47,4 εκ. (μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης και λοιπών εξόδων) χρηματοδότησαν την υλοποίηση -κατά χρονολογική σειρά- των κάτωθι επενδύσεων (1) :

 

Ακίνητο

Χρήση

Ημερομηνία

Αγοράς

Τίμημα 

1

Μητροπόλεως 3, Αθήνα

Γραφεία

16.10.2019

1.466

2

25ης Μαρτίου 1, Ρόδος

Κατάστημα

29.10.2019

   765

3

Νάουσα, Πάρος

Οικόπεδο/Τουριστική

4.11.2019

   260

4

Ελ. Βενιζέλου 280, Καλλιθέα

Γραφεία

11.11.2019

1.755

5

Αιόλου 67, Αθήνα

Μικτής Χρήσης (Γραφεία με ισόγειο κατάστημα)

12.11.2019

6.500

6

Λ. Βασ.Σοφίας 64, Αθήνα

Ειδικής Χρήσης

23.12.2019

1.750

7

Γιαμπουδάκη 8, Ρέθυμνο

Κατάστημα

7.2.2020

1.128

8

Mr&Mrs White Corfu, Κέρκυρα

Ξενοδοχείο

27.2.2020

3.016

9

Plaza Hotel Skiathos, Σκιάθος

Ξενοδοχείο

3.3.2020

3.500

10

Οικόπεδα 57.529 τ.μ., Ασπρόπυργος

Οικόπεδα/Logistics

2.6.2020

3.456

11

Οικόπεδα 27.390 τ.μ., Ασπρόπυργος

Οικόπεδα/Logistics

16.11.2020

2.025

12

SARMED WAREHOUSES S.A. (80%)

Αποθήκες/Logistics

14.12.2020

23.631

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

49.252 

σε χιλιάδες ευρώ

(1) Η Εταιρεία σύμφωνα με την από 30.03.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της περί μερικής αλλαγής χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, χρησιμοποίησε τον Απρίλιο 2020 μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων (€ 12,6 εκ) για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν εκ νέου με νεότερο δανεισμό τον Δεκέμβριο 2020 για να ολοκληρωθούν οι πιο πάνω αναφερόμενες αγορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v