Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA GROUP: Δικαιώματα ψήφου μετά από εταιρικό μετασχηματισμό

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  ανακοινώνει ότι η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» υπέβαλε στην Εκδότρια την από 5.1.2021 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ως συνέπεια της διάσπασης με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εκδότρια, στις 30.12.2020 δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η ανακοίνωση καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρία» («Διασπώμενη»), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του σε νέα εταιρία («Επωφελούμενη»). Την ίδια ως άνω ημερομηνία συστάθηκε η Επωφελούμενη με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», το σύνολο των μετοχών της οποίας κατέχεται από τη Διασπώμενη, η επωνυμία της οποίας τροποποιήθηκε σε «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings».

Συνεπεία του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού, η «Τράπεζα Πειραιώς» υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της Διασπώμενης, απέκτησε 25.560.279 δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, στα οποία περιλαμβάνονται 850 δικαιώματα ψήφου τα οποία ασκούνται δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών της Εκδότριας, ήτοι η Επωφελούμενη «Τράπεζα Πειραιώς» κατέχει 11,8441% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ενώ η Διασπώμενη, ως μητρική της Επωφελούμενης, κατέχει έμμεσα 11,8441% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v