Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου

Η PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS AE (στο εξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) σε κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και την έναρξη διαπραγμάτευσης την 14.01.2021 των εν λόγω μετοχών στο Χ.Α., το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 831.059.164 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v