Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η  BriQ  Properties  Α.Ε.Ε.Α.Π.,  σε  συνέχεια  της  από  19.01.2021  ανακοίνωσης  του  Οικονομικού  Ημερολογίου  2021,  τροποποιεί    το  Οικονομικό  Ημερολόγιο  της  Εταιρείας  για  το  έτος  2021,  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:  

 31.03.2021:     Ανακοίνωση  (Δελτίο  Τύπου)  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  2020,   δημοσίευση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2020 και ετήσια  ενημέρωση  αναλυτών  για  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  του  2020  μετά  τη  δημοσίευσή τους 

 21.04.2021:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 23.04.2021  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 

 26.04.2021  Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date) 

 28.04.2021  Έναρξη καταβολής μερίσματος 

 27.09.2021:  Δημοσίευση Οικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2021 

Οι  ανωτέρω  αναφερθείσες  ημερομηνίες  σχετικά  με  τη  διανομή  μερίσματος  τελούν  υπό  την  αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.   Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της  Εταιρείας  (www.briqproperties.gr)  και  στην  ιστοσελίδα  του  Ομίλου  Χρηματιστήριου  Αθηνών  www.athexgroup.gr).  Επιπλέον  η  Εταιρεία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μεταβάλει  τις  ανωτέρω  ημερομηνίες,  αφού  ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v