Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MERMEREN: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Η Mermeren Kombinat Prilep AD, στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού
κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
τροποποιει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, ως ακολούθως:

Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020: 14 Απριλίου 2021 , αντί τής 27 Απριλίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v