Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, προέβη την 6.4.2021 σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €9.100.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v