ΔΕΗ: Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια των από 23.7.2020 και 25.11.2020 χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, ανακοινώνει ότι, στις 9 Απριλίου 2021 προέβη στην υπογραφή των συμβάσεων για το πρόγραμμα τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών, ποσού μέχρι € 325 εκατ (το «Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ Α.Ε. και καλύπτεται από ένα χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από συμβάσεις ενεργών ή μη πελατών, με μία ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών, συμπεριλαμβανόμενης μιας περιόδου 2 ετών όπου λειτουργεί ως ανακυκλούμενο (revolving period) και μίας περιόδου 3 ετών όπου θα αποπληρωθεί από το προϊόν των εισπράξεων από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Διαχειριστής (Servicer) στη συναλλαγή είναι η ΔΕΗ Α.Ε., ενώ η Qualco Α.Ε. θα ενεργεί ως Sub-Servicer. Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank, με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO. Εκδότης στη συναλλαγή θα είναι η PPC Zeus DAC.

Η ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά το χρηματοδοτικό κλείσιμο (financial close) του Προγράμματος.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v