Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

Ανακοίνωση και Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020 :

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 (μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ημερομηνία αποκοπής : Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων : Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Ημερομηνία πληρωμής : Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v