Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021, το οποίο έχει ως εξής:

Πέμπτη 29/04/2021: Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2020 έως 31/12/2020 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.plastikakritis.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Τρίτη 08/06/2021: Ενημέρωση Αναλυτών

Τετάρτη 30/06/2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση επιστροφή κεφαλαίου.

Πέμπτη 29/07/2021: Αποκοπή δικαιώματος Eπιστροφής Kεφαλαίου.

Παρασκευή 30/07/2021: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Eπιστροφής Kεφαλαίου (record date).

Πέμπτη 05/08/2021: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.

Η επιστροφή κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v