Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Η εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για τo έτος 2021, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως :

Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 : Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.revoil.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr ).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v