Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRACOM: Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2021

Παιανία, 28 Απριλίου 2021 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1, εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021 :

Μ. Πέμπτη, 29 Aπριλίου 2021

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2020 (Δελτίο Τύπου)

Μ. Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2020 (Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, χρήσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)

Πέμπτη, 20 Μαίου 2021

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2020

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v