Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών:

1. Ημερομηνία ανακοίνωσης της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020 στο Χρηματιστήριο Αθηνών : Τετάρτη 05/05/2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

2. Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020 στον εταιρικό ιστότοπο www.kepenos.gr: Τετάρτη 05/05/2021 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

3. Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Παρασκευή 16/07/2021.

4. Το συνολικό ποσό διανεμομένων μερισμάτων, θα αποφασισθεί από την προσεχή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v