Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2020 και σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, προέβη την 05.05.2021 στη δωρεάν διάθεση 1.507 ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στα ακόλουθα Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας:

- Στον κ. Γεώργιο Βαλεργάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 403 κοινές ονομαστικές μετοχές.

- Στον κ. Γεώργιο Κόρκακα, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 517 κοινές ονομαστικές μετοχές.

- Στον κ. Ιωάννη Μελά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 587 κοινές ονομαστικές μετοχές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v