Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»), μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 21.05.2021 ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και, κατά την ως άνω ημερομηνία, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 2.500 κοινών μετοχών εκδόσεως της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.075,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v