Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Οικονομικό ημερολόγιοH εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι :

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 07.07.2021 στην έδρα της εταιρείας αντί της 10/09/2021 που αρχικά είχε ορισθεί. Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση.
 

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 07.07.2021 δεν θα προταθεί διανομή μερίσματος.
 

 

 

 

07  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v