Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), αγόρασε στις 10/6/2021, 11/6/2021, 14/6/2021 και στις 15/6/2021, μέσω Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου, συνολικά 55.986 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 8,83 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v