Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Η MYTILINEOS συνεργάζεται με την Elgin Energy για την εξαγορά έργων ηλιακής ενέργειας 14MW σε ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Η MYTILINEOS συνεργάζεται με την Elgin Energy για την εξαγορά έργων
ηλιακής ενέργειας 14MW σε ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Αθήνα, Ελλάδα - 1 Ιουλίου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg:
MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών
& Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) ανακοινώνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων
ηλιακής ενέργειας 14MW σε διαδικασία ανάπτυξης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας,
από την Elgin Energy, μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων
ηλιακής ενέργειας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα επωφεληθεί από μακροπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές
Συμβάσεις επί Διαφορών (CFDs) που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της δημοπρασίας
2020 RESS 1 (εθνική δημοπρασία για ΑΠΕ στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας) και
μόλις ενεργοποιηθούν τα έργα αυτά θα παρέχουν επαρκή και ανταγωνιστική ως
προς το κόστος ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε περισσότερα από
4,000 σπίτια και θα αντισταθμίζουν ετησίως 7,000 τόνους εκπομπών άνθρακα στη
Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD, δήλωσε: «Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε ξανά με μία προοδευτική εταιρεία ανάπτυξης
έργων ηλιακής ενέργειας, όπως η Elgin Energy. Η εξαγορά αυτή αποτελεί
σημαντικό ορόσημο για τον Τομέα RSD, διότι θα επεκτείνει περαιτέρω τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Τα
συγκεκριμένα έργα αποδεικνύουν επίσης το ενδιαφέρον μας για τη Δημοκρατία της
Ιρλανδίας.»
Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ronan Kilduff, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Elgin
Energy, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή στηρίζει την ισχυρή μας συνεργασία με τη
MYTILINEOS και αποτελεί επιπλέον απόδειξη ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν
καθιερωθεί ως μία οικονομικά αποδοτική τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας σε
κλίμακα κοινής ωφέλειας. Με ταχύτερους χρόνους εγκατάστασης σε σχέση με
οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ, η ηλιακή ενέργεια είναι πλέον σε θέση να
επιταχύνει τους στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα στο δίκτυο ηλεκτρισμού
και να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ανέκαθεν
είχαμε την πεποίθηση ότι η ηλιακή ενέργεια θα γινόταν μία ανταγωνιστική
ενεργειακή τεχνολογία ως προς το κόστος σε κλίμακα κοινής ωφέλειας και, ως εκ
mytilineos.gr
τούτου, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε έργα στις βασικές αγορές μας. Η συναλλαγή
αυτή με την MYTILINEOS ενισχύει την άποψη αυτή.”
Η εξαγορά ενισχύει τη θέση του RSD στη διεθνή αγορά ενέργειας και ειδικότερα
στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία με την Elgin
Energy, μετά την ενεργοποίηση χαρτοφυλακίου 76MW μη επιδοτούμενων έργων
ηλιακής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v