Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΩΝ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου (ορθή επανάληψη)

Γνωστοποίηση τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2021
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο
4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί την τροποποίηση του Οικονομικού
Ημερολογίου του έτους 2021 σχετικά με τις εξής ημερομηνίες:
Αποκοπή Μερίσματος: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 23 Αυγούστου 2021)
Δικαιούχοι Μερίσματος (record date): Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 24 Αυγούστου
2021)
Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος: Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 30 Αυγούστου
2021)
Σημειώνεται πως η Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουλίου 2021 ενέκρινε την διανομή
υπολοίπου μικτού μερίσματος 0,018 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2020 και παράλληλα η
Διοίκηση της Εταιρείας έχει προτείνει την διανομή μικτού προμερίσματος 0,085 ευρώ ανά
μετοχή για την χρήση 2021, συνιστώντας συνολική προτεινόμενη διανομή 0,103 ευρώ
ανά μετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936 ή στο [email protected]).
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v