Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA DEVELOPMENT: Διαδικτυακή παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές

Διαδικτυακή παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές στο πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας
(Investor Day)

Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2021

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι την 15.07.2021
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση στο πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας (Investor Day), με
σκοπό την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών και των αναλυτών αναφορικά με τις προοπτικές του
υφιστάμενου χαρτοφυλακίου επενδύσεων καθώς και του εμβληματικό έργου του Ελληνικού. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Οδυσσέας Αθανάσιου, παρουσίασε το στρατηγικό/επενδυτικό
πλάνο της Εταιρείας καθώς και λεπτομέρειες για την πρόοδο του έργου Ελληνικού.

Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.lamdadev.com).

Η Εταιρεία προτίθεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία
του έργου Ελληνικού. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 20.07.2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή
παρουσίαση για την επίσημη παρουσίαση των έργων ανάπλασης του Παράκτιου Μετώπου και των
αρχιτεκτονικών σχεδίων της Marina Galleria. Η διαδικτυακή παρουσίαση θα προβληθεί από το σχετικό
κανάλι της Εταιρείας (www.youtube.com/TheEllinikon).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v