Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

H Εθνική Τράπεζα ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 4449/2017,
όπως ισχύει, ότι:

Σε συνέχεια της από 30/07/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την
οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ.
γ) του Ν. 4449/2017, βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 30/07/2021 και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης &
Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε) του Ν.
4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδρίασε αυθημερόν και
συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της ως εξής:
• κ. Matthieu Kiss, Πρόεδρος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• κ. Claude Piret, Αντιπρόεδρος / Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος /
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• κ. Wietze Reehoorn, Μέλος Επιτροπής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• κ. JP Rangaswami, Μέλος Επιτροπής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος Επιτροπής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.
• κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος Επιτροπής / Εκπρόσωπος του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθήσει τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v