ΕΤΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Κουτσουδάκης Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής, προέβη στις παρακάτω συναλλαγές:

1) στις 19 Αυγούστου 2021, αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 2,32 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.600,00 ευρώ,

2) στις 20 Αυγούστου 2021, αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 2,31 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.574,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v