Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Τροποποίηση συμφωνίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2021 ανακοίνωσής της (η «Προηγούμενη Ανακοίνωση») σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 186/2021 μη οριστικής απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου (η «Μη Οριστική Απόφαση»), παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στην Προηγούμενη Ανακοίνωση. Η Εταιρεία και οι συμβαλλόμενοι πιστωτές της τροποποίησαν την Συμφωνία Εξυγίανσης σύμφωνα με το διατακτικό της Μη Οριστικής Απόφασης. Η εν λόγω τροποποίηση κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της Γραμματείας του Πτωχευτικού Δικαστηρίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v