Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014, των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την από 22/09/2021 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), προέβη στις 22/09/2021 σε αγορά 1.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 5.700 ευρώ και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 22/09/2021 ανέρχεται στο 14,76% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 11 και 12 ΕΚ 596/2014, γνωστοποιείται ότι ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι τυγχάνει πρόσωπο που ασκεί διευθυντικό καθήκον, ωστόσο εμπίπτει στην εξαίρεση κατάρτισης της συναλλαγής κατά την κλειστή περίοδο, λόγω της μη μεταβολής του εννόμου συμφέροντος ουσιωδώς, όπως αυτό προέκυψε από την ως άνω συναλλαγή και ειδικότερα από την ελάχιστη και επουσιώδη μεταβολή του ποσοστού του, ανερχόμενου σε 14,70 % έως 21/09/2021 έναντι 14,76% από τις 22/09/2021 έως και σήμερα, η οποία δεν επηρεάζει την επενδυτική εικόνα της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v