Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2021

Η CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του πρώτου εξαμήνου του 2021 βάσει ΔΠΧΑ, πρόκειται να αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.centric.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Ζωή Μιχούδη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210-9480000

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v