Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 (στ) και 21 του Ν. 3556/2007, καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου του 2014 ότι:

(α) ο κ. Αλέξης – Χρήστος Κομνηνός, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 30.09.2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 28.09.2021 σε πώληση 14.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 95.592,85 Ευρώ.

(β) η κα. Αννα Κομνηνού, σύζυγος του κ. Αλέξη – Χρήστου Κομνηνού, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), σύμφωνα με την από 30.09.2021 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 28.09.2021 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 40.402,44 Ευρώ.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v