Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων»-Ορθή επανάληψη

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ορθή επανάληψη δημοσίευσης της από 09.08.2021 αναρτημένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της 30.06.2021 («η Έκθεση»), στην οποία πλέον προσαρτήθηκε και η «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε γνωστοποιηθεί και στην Έκθεση, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν αποκλειστικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v