Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 15/10/2021 - 21/10/2021, αγόρασε συνολικά 4.284 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

15/10/2021

1.238

1.892,64

1,5288

1,5250

1,5300

18/10/2021

200

302,00

1,5100

1,5100

1,5100

19/10/2021

1.059

1.599,54

1,5104

1,4850

1,5600

20/10/2021

933

1.454,48

1,5589

1,5550

1,5600

21/10/2021

854

1.355,59

1,5873

1,5850

1,5900

Σύνολο

4.284

6.604

1,5416

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 106.468 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,52% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v