Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 05/11/2021 - 11/11/2021, αγόρασε συνολικά 8.284 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

05/11/2021

1.078

1.786,48

1,6572

1,6450

1,6800

08/11/2021

1.622

2.654,86

1,6368

1,6300

1,6400

09/11/2021

1.775

2.894,50

1,6307

1,6200

1,6400

10/11/2021

1.834

2.974,12

1,6217

1,6200

1,6300

11/11/2021

1.975

3.214,40

1,6275

1,6250

1,6300

Σύνολο

8.284

13.524

1,6326

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 121.930 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,59% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v