Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Πληροφοριακό σημείωμα

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Πληροφοριακό Σημείωμα, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ' αριθ. 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αθηνών, για την απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και τη μεταβίβασή του σε νέα εταιρεία, που θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 και του άρθρου 52  του ν.  4172/2013, έκαστος όπως ισχύει, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helpe.gr/investor-relations/CorporateTransformation/SupportingMaterial/).

Πληροφοριακό Σημείωμα Απόσχισης Κλάδου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v