Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Ανακοίνωση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
37,2 ΜW ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ EYBOIA

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της
για ανάπτυξη στον τομέα ΑΠΕ, την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων για την εξαγορά, από την εξ
ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.». Τα αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, βρίσκονται στη Νότια Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2018 και το Δεκέμβριο 2019 αντιστοίχως. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο εταιρειών ανέρχεται σε €85 εκατ.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός
σύμβουλος της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ενώ η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησε ως
νομικός σύμβουλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v