Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Κηφισιά, 14 Δεκέμβριου 2021

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 09/12/2021, και στις 10/12/2021, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια  κα. Εμμανουέλλα Βασιλάκη, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά 8.000 στις 09/12/2021, και 7.000 στις 10/12/2021 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρω 71.923,00, και Ευρω 63.300,00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v