Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛH ΤΗΣ Ε.Κ

Άγιος Στέφανος, 04 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Σε συνέχεια της από 3.1.2022 επιστολής της Επιστολής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου για τη μεταβολή του ελέγχου στην Chipita Foods Α.Ε. και στην εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής «Εταιρεία»), η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://nikas.gr/el/anakoinwseis-xa).

 

ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛH ΤΗΣ Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v