Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ....

Η Εταιρεία ΜEDICON HELLAS AE., σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αρ. πρωτ. 478/24.02.2022), ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στη δραστηριότητά της οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσία και την Ουκρανία:

H Eταιρεία κατά τη χρήση 2021 πραγματοποίησε πωλήσεις στην Ουκρανία, που αντιπροσωπεύουν το 0,13% περίπου των συνολικών της πωλήσεων .

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί αγορές πρώτων υλών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

 


\Γέρακας,28/2/2022

MEDICON HELLAS AE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v