Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από σήμερα, το οποίο είχε ανασταλεί λόγω της Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων του A' τριμήνου 2022. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία στις 16.05.2022, ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, κατέχει 123.162 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,3913% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v