Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.: AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), κατά τη συνεδρίαση της 29/6/2022, διαπίστωσε την κατ' αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής και ενέκρινε την εισαγωγή των 3.114.144 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων για την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά και τη  διαγραφή από την ΕΝ.Α., θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v