Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

JUMBO Α.Ε.E.: Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου Χρήσεων 2017/2018 και 2018/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2017/2018 και 2018/2019, ο οποίος διενεργήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, από τον οποίο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις  EUR 1,6 εκ. εκ των οποίων ποσό EUR 1,5 εκ. θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v