Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014...

Στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 ανακοινώνεται ότι το νομικό πρόσωπο – μέτοχος της Εταιρείας υπό την επωνυμία PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED προέβη την 1η Αυγούστου 2022 σε ενεχυρίαση 800.000 μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (εφεξής ΜΟΕ) συνολικής αξίας Ευρώ 13.800.000 (με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΜΟΕ της 1ης Αυγούστου 2022). Η PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.


Η PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη (Πρόεδρο Δ.Σ. της ΜΟΕ), Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη (Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΕ) και Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη (Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΕ) οι οποίοι είναι υπόχρεοι να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΕ.


Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v