Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: 19.06.2024 - Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000

 

19.06.2024 - Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018 ότι κατά την 19.06.2024, ήτοι κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.07.2024, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι 27.098.594 κοινές ονομαστικές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 27.098.594 ψήφους.

 

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και κατά την 19.06.2024 κατέχει 209.756 ίδιες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v