Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

19.06.2024

18.06.2024

Αγορά

1.926

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

9.643,28

2

19.06.2024

18.06.2024

Πώληση

1.926

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

9.845,81

3

19.06.2024

18.06.2024

Αγορά

1.115

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

557.600,00

4

19.06.2024

18.06.2024

Πώληση

1.115

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

539.946,00

5

20.06.2024

19.06.2024

Αγορά

3.176

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.093,12

6

20.06.2024

19.06.2024

Πώληση

3.176

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.130,66

7

20.06.2024

19.06.2024

Αγορά

121

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

61.200,00

8

20.06.2024

19.06.2024

Πώληση

121

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

59.481,00

9

21.06.2024

20.06.2024

Αγορά

4.046

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

20.291,43

10

21.06.2024

20.06.2024

Πώληση

3.346

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.774,30

11

21.06.2024

20.06.2024

Αγορά

47

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

23.825,00

12

21.06.2024

20.06.2024

Πώληση

54

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

26.486,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v