Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΤ: Στο 32,9% η συμμετοχή της στην Aspis Bank

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο απέκτησε ποσοστό 32,90% του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank Α.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1, του Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 2 (δ), της υπ` αριθμόν 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 14ης Απριλίου 2010 εταιρικής ανακοίνωσης, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με γνώμονα την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των μετοχών, γνωστοποιεί ότι κατόπιν της αρχικής συμμετοχής του στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Aspis Bank Α.Τ.Ε., μέσω του "Βιβλίου Ζήτησης", την άσκηση της δυνατότητας αναλογικής υπαναχώρησής του, προκειμένου να μη μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής του στο τελικό μετοχικό κεφάλαιο της Aspis Bank Α.Τ.Ε. και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης αυτής:

i.Αποκτά συνολικά, 47.602.370 νέες, κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Aspis Bank Α.Τ.Ε., στην τιμή διάθεσης των 0,60 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή,

ii.Συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και ως εκ τούτου στη μετοχική διάρθρωση της Aspis Bank Α.Τ.Ε., με ποσοστό 32,90%.

Η ανωτέρω συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Aspis Bank Α.Τ.Ε. δύναται να συμβάλει ουσιαστικά και να επιταχύνει την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας και του Ομίλου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v