Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1. περ. ιβ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της 99,99% θυγατρικής ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. για τις χρήσεις 2008 (υπερδωδεκάμηνη) και 2009. Από τον έλεγχο επιβλήθηκε ένα μικρό ποσό 200,34 ευρώ ως πρόσθετος φόρος με προσαυξήσεις το οποίο θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης του 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v