Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

 

H «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  διευκρινίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει να ανακοινώσει κάποια εξέλιξη ή πληροφορία σε σχέση με την συμμετοχή που κατέχει στην ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΑΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v