Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 σε Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019.

 

Κερατσίνι 27 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v