Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MERMEREN: Προαναγγελία ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις 29 Ιουνίου 2020 (Δευτέρα) και ώρα 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ A: Διαδικαστικό Μέρος

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,

2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

B: Λειτουργικό Μέρος

5. Εγκριση ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019

6. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2019.

7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία τής Εταιρείας κατά το έτος 2019

8. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου γιά το έτος 2019.

9. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2019

10. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2019

11. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2020

12. Τροποποίηση του Καταστατικού τής Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v