Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΕΛΟΝΤΑ: Απόφαση ΓΣ

Γνωστοποιείται ότι στις 19 Iουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στα γραφεία της έδρας της, στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών αρ. 2. Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση παρέστη δι' αντιπροσώπου η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 245.497.664 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης: Αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v