Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAVIPHARM: Τροποποίηση καταστατικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Αρθρου 4 Καταστατικού

ΘΕΜΑ 6ο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 7ης Ιουλίου 2020

 

Παιανία, 9 Ιουλίου 2020 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων lavipharm a.e.» ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν3556/2007, άρθρο 19, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, ενέκρινε στη συνεδρίασή της τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας με σχετική προσθήκη στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού, όπως αναφέρεται αναλυτικά στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχουν ήδη ανακοινωθεί κι αναρτηθεί στην εταιρική της ιστοσελίδα. Η εν λόγω προσθήκη εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στη δραστηριότητα του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v