EUROBANK: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) ανακοινώνει
τα ακόλουθα:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Holdings που συνεδρίασε στις 28.07.2020 και ώρα
11:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες
2.577.789.874 μετοχές της Eurobank Holdings και συγκεκριμένα:
(i) για τα θέματα 1-6 και 11 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 07.07.2020 πρόσκληση,
οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με
δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο
3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης
δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank Holdings που ανήκουν στο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
(ii) για τα θέματα 7-9 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 07.07.2020 πρόσκληση, οι
παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με
δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο
3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης
συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank Holdings που ανήκουν στο ΤΧΣ.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, καθώς και τις
σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.506.696.337 (99,25% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.506.646.337
- Κατά: 50.000
• Αριθμός αποχών: 19.012.864
2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση
2019.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.505.026.772 (99,18% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.474.568.743
- Κατά: 30.458.029
• Αριθμός αποχών: 20.682.429
σελίδα 2 από 4
3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή
των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Eurobank Holdings για τη χρήση 2020
καθώς και τη σχετική αμοιβή της, η οποία θα ανέλθει σε €0,2 εκατ.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.511.799.127 (99,45% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.506.612.209
- Κατά: 5.186.918
• Αριθμός αποχών: 13.910.074
4. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.511.849.168 (99,45% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.509.240.226
- Κατά: 2.608.942
• Αριθμός αποχών: 13.860.033
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την προκαταβολή αμοιβών για το πρώτο τρίμηνο του 2020 στα μη εκτελεστικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.511.849.127 (99,45% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.511.799.127
- Κατά: 50.000
• Αριθμός αποχών: 13.860.074
6. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112
του ν. 4548/2018.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.511.849.168 (99,45% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.504.434.260
σελίδα 3 από 4
- Κατά: 7.414.908
• Αριθμός αποχών: 13.860.033
7. (α) Ενέκρινε τη θέσπιση πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, με έναρξη το 2021, με τη μορφή
δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, τα οποία θα χορηγηθούν σε στελέχη
της Διοίκησης και το προσωπικό της Eurobank Holdings και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την
έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. O μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι
55.637.000 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, δηλαδή σε περίπτωση που
ασκηθούν όλα τα δικαιώματα θα διατεθούν συνολικά έως 55.637.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της
Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου. H τιμή
διάθεσης εκάστης νέας μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,23.
(β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings να ρυθμίσει τους λοιπούς όρους και
προϋποθέσεις του προγράμματος.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.556.274.144 (99,17% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.541.421.936
- Κατά: 14.852.208
• Αριθμός αποχών: 21.515.730
8. (α) Ενέκρινε:
(i) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής
μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0155 και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης
της εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό
μητρώου ΗΕ 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, PALAIS
D’IVOIRE HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (Εκδότρια), αντίστοιχης
αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 309.096.821 κοινών μετοχών έκδοσης της Εκδότριας αξίας
εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής €0,10, με αναλογία 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της
Εταιρείας που ήδη κατέχουν. Υπό την αίρεση της πρότερης λήψης των σχετικών εγκρίσεων, οι μετοχές της
Εκδότριας αναμένεται να εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
(ii) Την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών ύψους €20.400.390,19 για λόγους
στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας,
(iii) Την πώληση των κλασματικών υπολοίπων μετοχών έκδοσης της Εκδότριας, μέσω της ΕΝΑ, προκειμένου το
προϊόν της εκποίησης να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα συνεπεία
της ως άνω αναλογίας.
(iv) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου από κοινού με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
(β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
για την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
σελίδα 4 από 4
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.563.929.474 (99,46% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.563.879.474
- Κατά: 50.000
• Αριθμός αποχών: 13.860.400
9. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Eurobank Holdings με σκοπό την παροχή
δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής
της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.563.929.841 (99,46% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.563.929.441
- Κατά: 400
• Αριθμός αποχών: 13.860.033
10. Ενέκρινε τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rajeev Kakar
και της κας Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.511.691.168 (99,44% επί του μετοχικού κεφαλαίου
με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 2.465.969.909
- Κατά: 45.721.259
• Αριθμός αποχών: 14.018.033

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v