Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αναβολή ΓΣ

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η
Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων παρέστησαν νομίμως 41 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 37,98%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατόπιν αιτήματος της μετόχου «Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εκπροσωπούσε ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η συζήτηση και λήψη
απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αναβλήθηκε, σύμφωνα
με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, για την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα
13:00 στον ίδιο χώρο.
Στη μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι
μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, βάσει της ιδίας
ημερομηνίας καταγραφής (16/08/2020).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v