Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί τελικώς την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη, αντί για την 24η Μαΐου 2021, που είχε ανακοινωθεί στις 12 Απριλίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v