Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Προαναγγελία ΓΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 29/11/2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5 Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης:

1. Επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. για τη μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό και την κωδικοποίησή του.

3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v